Aby wyświetlić tę stronę, musisz zainstalować Flash Player 9+.!

Pobierz Adobe Flash Player

 

Zapraszamy do korzystania z katalogu on-line.

Przysposobienie biblioteczne


PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

 

Założenia programowe

Jest to szkolenie o charakterze ogólnym, wstępnym. Jednorazowy kurs na temat podstawowych usług, zasobów i narzędzi bibliotecznych. Omawiane są zasady korzystania z biblioteki oraz posługiwania się katalogiem komputerowym. Celem zajęć jest przygotowanie studentów pierwszego roku do korzystania z biblioteki i jej usług. Kształcenie początkowych umiejętności użytkowników.


Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są w grupach. Mają charakter wykładu i praktycznych ćwiczeń przy komputerach. Trwają 90 minut. Składają się z 3 części: wykładu, części praktycznej, zadania do samodzielnego wykonania przez studenta. Mają formę zajęć obligatoryjnych na wszystkich kierunkach i formach kształcenia. Kończą się wpisem zaliczenia do indeksu i na kartę egzaminacyjną.


Warunki zaliczenia

 • obecność na zajęciach,
 • odnalezienie wskazanej publikacji w katalogu komputerowym i poprawne wypełnienie rewersu.


Treści programowe
:

Wykład:

 • charakter, zadania i sposób funkcjonowania Filii Biblioteki UJK w Piotrkowie Trybunalskim,
 • zasady funkcjonowania  poszczególnych agend: Wypożyczalnia, Czytelnia z Informacją Naukową, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, Oddział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów,
 • typy wydawnictw w zbiorach biblioteki: wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe, zbiory specjalne,
 • katalogi biblioteczne i ich rodzaje: opis katalogowy, metody wyszukiwania zbiorów w różnych typach katalogów,
 • udostępnianie zbiorów: szczegółowe omówienie regulaminów biblioteki, zasady zapisu, omówienie zasad udostępniania zbiorów, zasady wypożyczeń międzybibliotecznych, wypełnianie druków bibliotecznych m. in. prawidłowe wypełnianie rewersów,
 • warsztat informacyjny w bibliotece – źródła papierowe i elektroniczne,

Część praktyczna:

 • omówienie strony internetowej Biblioteki,
 • katalog komputerowy w systemie bibliotecznym SOWA: budowa, struktura opisu z uwzględnieniem informacji niezbędnych do zamówienia książki (lokalizacja materiałów, aktualny status egzemplarza), umiejętność posługiwania się katalogiem, możliwości wyszukiwawcze,
 • prezentacja katalogów innych bibliotek (katalog w systemie ALEPH – Biblioteka UJK w Kielcach, katalogi bibliotek w Piotrkowie Tryb.)

Zadanie do wykonania:

 • studenci samodzielnie wyszukują określone pozycje w katalogu i wypełniają prawidłowo rewersy.

stat4u

e-Publikacje Nauki Polskiej
e-Publikacje Nauki Polskiej

W skrócie

koperta
ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.
e-mail: biblioteka@unipt.pl


+48 (044) 732 74 00


Dyrektor: +48 (044) 732 74 41
dyrektor.biblioteki@unipt.pl

Czytelnia z Informacją Naukową
: wew. 8338
czytelnia@unipt.pl

Gromadzenie i Opracowanie: wew. 8217
gromadzenie@unipt.pl

Wypożyczalnia
: wew. 8218
wypozyczalnia@unipt.pl

Wypożyczalnia międzyb.:
wew. 8218
miedzybiblioteczna@unipt.pl

Punkt Informacji Naukowej: wew. 8218
biblioteka.info@unipt.pl


Godziny otwarcia:
Wypożyczalnia
pon.-pt.: 8:00-18:00
sob.: 8:00-14:00 

Czytelnia z Inf. Nauk.
pon.-pt.: 8:00-18:00
sob.: 8:00-14:00 

 

Katalog komputerowy:

hall przed Wypożyczalnią
i Czytelnią z Inf. Nauk.
pon.-pt.: 8:00-18:00
sob.: 8:00-14:00


NIP: 657-02-34-850

Początek strony